Akce ČHS v roce 2017

Letos pořádá ĆHS tyto vzdělávací akce


Klinická hepatologie 2017 - seminář Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a Kliniky transplantační chirurgie IKEM se bude konat 2. - 3. 2. 2017 v Kongresovém centru IKEM v Praze.

438


Nová éra léčby virových hepatitid 2017 se bude konat 1. 4. 2017. v Břevnovském klášteře v Praze.

439


XLV. Májové hepatologické dny 2017 se budu konat 10. - 12. 5. 2017 v Olomouci.

434

 

 Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy - seminář Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a Siemens Healthcare s.r.o. se bude konat 9. 3. 2017 v Kongresovém centru IKEM v Praze.

444

 

celý článek
partneři ČHS

418


Bristol-Myers Squibb

 

278