Seznam pracovišť pro léčbu HCV bezinterferonovými režimy

Vážení kolegové,

od 1. ledna 2016 došlo k významné změně v systému léčby pacientů s chronickou virovou hepatitidou C. Změna systému je dána zavedením nových bezinterferonových léčebných režimů do systému úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Po jednáních s plátci zdravotní péče se podařilo zachovat dvoustupňovou regulaci, takže stávající systém vypadá takto:

1. Trojkombinační léčba PEG-IFN + simeprevir (boceprevir)

Preparáty obsahující simeprevir a boceprevir jsou nadále označeny symbolem „W“, což znamená, že pro jejich preskribci je vyžadováno schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Změna proti dosavadnímu systému spočívá v tom, že po dohodě ČHS a SIL s plátci, bude takto schválená léčba zahrnuta do limitu ambulantní preskripce specialisty GIT/INF tak, jak je uvedeno v preskripčním omezení obou preparátů. Jinými slovy: úhrada nebude probíhat na základě dodatků k úhradovým smlouvám pro vybraná pracoviště. Této významné změně se přizpůsobí i držitelé registrace obou zmíněných preparátů.

Dohodu ČHS ČLS JEP a VZP o indikačních kriteriích pro trojkombinační léčbu PEG-IGN + RBV + Simeprevir naleznete ZDE. Návod a pokyny jakým způsobem žádat revizní lékaře o povolení preskripce naleznete ZDE.

2. Bezinterferonová léčba

Všechny preparáty a součásti bezinterferonových režimů jsou a budou zařazeny do systému „centrové léčby“ tj. všechny tyto preparáty mají v podmínkách úhrady stanoven symbol „S“. ČHS i SIL navrhovaly plátcům zdravotní péče, aby do systému mohla vstoupit všechna pracoviště, která byla do této chvíle na seznamu pracovišť pro léčbu s použitím virostatik nižších generací. Tento seznam obsahoval celkem 17 pracovišť z působnosti obou odborných společností. Ze strany plátců zdravotní péče jsme nedostali jednoznačné stanovisko, zda toto doporučení odborných společností bezvýhradně přijmou či nikoliv. V tuto chvíli probíhají jednání mezi plátci zdravotní péče a jednotlivými pracovišti z uvedeného seznamu, systém se tedy stále ještě utváří a nejsme proto schopni zveřejnit ověřený seznam pracovišť, která do „S“ budou plátci péče zahrnuta.
Na tomto místě proto najdete seznam v podobě, která byla odbornými společnostmi plátcům navržena. Před případným odesláním pacienta na některé z těchto pracovišť doporučujeme z výše uvedených důvodů nejdříve osobní kontakt a domluvu.


V Praze dne 9. února 2016

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.


 

partneři ČHS