Změna složení výboru ČHS

Vážení členové společnosti,

v červnu 2016 dopisem rezignoval na členství ve výboru naší společnosti doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. V souladu se stanovami, které podobný případ přesně řeší, se novým členem výboru stává magnificence prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity.
Doc. Rožnovskému děkuji za práci, kterou během dvou let členství ve výboru odvedl. Věřím, že konec členství ve výboru neznamená konec jeho další spolupráce s Českou hepatologickou společností.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.


                                                                                                                                           předseda ČHS


IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze pořádá 6. pankreatologický den na téma: kazuistiky v pankreatologii, který se koná 9. 11. 2016 v posluchárně IV. interní kliniky VFN od 14h.
(U Nemocnice 499/2, Praha 2, budova A6, vchod C, 1. patro). Program zde

Podzimní pracovní den ČHS se bude konat 3. 12. 2016 v Clarion Congress Hotelu v Praze.

435

XLV. Májové hepatologické dny 2017 se budu konat 10. - 12. 5. 2017 v Olomouci.

434

partneři ČHS

418


Bristol-Myers Squibb

 

MSD


278