Nové guidelines pro chronickou HCV infekci

Byl vydán nový doporučený diagnostický a terapeutický postup pro léčbu chronické infekce virem hepatitidy C. K dispozici zde

Granty podporované Nadačním fondem ČHS

Nadační fond ČHS každoročně finančně podporuje ceny ČHS, které se udílejí na Májových hepatologických dnech za předcházející rok. Jedná se o:

Cenu za nejlepší publikaci honorovanou 20 000,- Kč
Cenu za nejlepší monografii honorovanou 20 000,- Kč
Cenu za nejlepší poster honorovanou 5 000,- Kč

Oceněné v jednotlivých kategoriích s výjimkou ceny za poster vybírá hlasováním Výbor České hepatologické společnosti obvykle v březnu. Přihlášky do soutěže je třeba podat do konce února prof. MUDr. Z.Červinkové, CSc., podmínky soutěže jsou uvedeny zde.

Dalším grantem, o který je možné NF ČHS požádat, je aktivní účast na hepatologickém kongresu v zahraničí do výše 1 000 euro. Nadační fond rovněž podporuje pobyt na renomovaném zahraničním pracovišti do délky 3 měsíců a výše 3 000 euro. Žadatel musí předložit jasně definovaný cíl stáže. Finanční podporu z těchto programů může získat pouze řádný člen ČHS.

Nadační fond rozšiřuje svoji podporu pro mladé hepatology i na domácí akce, a to formou příspěvků na Májové hepatologické dny, monotematické konference a akademii ČHS do výše vstupních poplatků. V případě potřeby bude poskytnuta podpora i na úhradu nákladů publikace v odborném tisku nebo posteru na zahraničním hepatologickém kongresu.

Nová éra léčby virových hepatitid 2017 se bude konat 1. 4. 2017. v Břevnovském klášteře v Praze.

439


XLV. Májové hepatologické dny 2017 se budu konat 10. - 12. 5. 2017 v Olomouci.

434


Podzimní pracovní den ČHS 2017 se bude konat 2. 12. 2017 v Clarion Congress Hotelu v Praze.

446 

 


 

partneři ČHS

418


Bristol-Myers Squibb

 

278