Návrh na úpravu stanov ČHS a MHD 2021 online

655

Sborník abstrakt MHD 2021 zde.

Návrh na úpravu stanov zde.

663

661

656

666

Ceny České hepatologické společnosti za roky 2020 a 2018-2019

Cenu ČHS ČLS JEP za r. 2020 získala Mgr. Pavla Staňková, Ph.D. (za publikaci: Staňková P, Kučera O, Peterová E....and Červinková Z. Adaptation of Mitochondrial Substrate Flux in a Mouse Model of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. International Journal of Molecular Sciences. IF=4,556).


Cenu ČHS ČLS JEP za r. 2019 získal Ing. Jakub Šuk, PhD. (za publikaci: Šuk, J, Jašprová J, Biedermann D, Petrásková L, Valentová K, Křen V, Muchová L, Vítek L. Isolated Silymarin Flavonoids Increase Systemic and Hepatic Bilirubin Concentrations and Lower Lipoperoxidation in Mice. Oxid Med Cell Longev 2019:6026902. eCollection 2019; IF 4.868). Cena byla předána na jednání výboru společnosti dne 1.12.2020.

Cenu prof. Hořejšího za r. 2018-2019 získala MUDr. Renata Šenkeříková (za publikaci: Senkerikova R, Frankova S, Jirsa M, Kreidlova M, Merta D, Neroldova M, Chmelova K, Spicak J, Sperl J. PNPLA3 rs738409 G allele carriers with genotype 1b HCV cirrhosis have lower viral load but develop liver failure at younger age. PLoS One. 2019 Sep 17;14(9):e0222609; IF 2.776). 

Cenu prof. Ježka za r. 2018-2019 získal doc. MUDr. Jan Šperl, CSc (za publikaci: Sperl J, Kreidlova M, Merta D, Chmelova K, Senkerikova R, Frankova S. Paritaprevir/Ritonavir/ Ombitasvir Plus Dasabuvir Regimen in the Treatment of Genotype 1 Chronic Hepatitis C Infection in Patients with Severe Renal Impairment and End-Stage Renal Disease: a Real-Life Cohort. Kidney Blood Press Res. 2018;43(2):594-605; IF 2.123)

Upozornění členům ČLS JEP - změna formy výzev platby ročních členských příspěvků: 

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare- ke-stazeni
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

 


partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com