Aktuální informace ohledně akcí ČHS

Májové hepatologické dny 2020 přesunuty na říjen 2020.

638


   626

Další část Akademie ČHS se koná 5.-6. června 2020 na IV. interní klinice 1.LF UK a VFN v Praze


640

600

partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com