Zemřel pan prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

prof FricS lítostí oznamujeme, že dne 25.3.2024 zemřel ve věku nedožitých 95 let prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. Po dlouhou dobu udával v mnoha oblastech směr české gastroenterologie, podílel se na zavádění nových endoskopických technik jako je ERCP a endoskopická ultrasonografie, byl u zrodu screeningového programu kolorektálního karcinomu v ČR, zabýval se problematikou celiakie. Byl dlouholetým přednostou Interního oddělení Fakultní polikliniky VFN a toto pracoviště vedl až do roku 1998, poté působil v Ústřední vojenské nemocnici. Česká gastroenterologie v něm ztrácí velkou osobnost.
Za ČHS prof. MUDr. Radan Brůha CSc.
prof. Frič - parte


744

Doporučený postup diagnostiky a léčby chronické hepatitidy D (2023)

Doplnění doporučeného postupu ČHS (5. 12. 2023)
Doplnění Doporučeného postupu České hepatologické společnosti ČLS JEP pro diagnostiku a léčbu NAFLD (nyní nazýváno MASLD) - FIB-4


Doporučené postupy aktualizované v roce 2022:

Primární biliární cholangitida (aktualizace 2022), původní 2018
Akutní porfyrie - diagnostika a léčba


Záznamy z proběhlých webinářů ČHS:

Jaterní cirhóza v klinické praxi 

https://ces-hep.player. mediastream.cz/VoD- SecurePlayer.php?video=ces- hep/webinar-2022-02-24_ jaterni-cirhoza.mp4 

Portální hypertenze a její komplikace 

https://youtu.be/vOxCVzP0kH8


Úplný text KDP-AZV-25 Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C


656 

partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com