Aktualizované doporučené postupy 2022

Primární biliární cholangitida (aktualizace 2022), původní 2018
Akutní porfyrie - diagnostika a léčba
 
Výsledky voleb ČHS 2022 


685

Další z cyklu webinářů ČHS - pozvánka zde

Záznam webináře ČHS - Jaterní cirhóza v klinické praxi 

https://ces-hep.player. mediastream.cz/VoD- SecurePlayer.php?video=ces- hep/webinar-2022-02-24_ jaterni-cirhoza.mp4 

687

Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C

Vážení kolegové,

je mi potěšením, že Vám mohu na níže uvedeném odkazu představit klinický doporučený postup s názvem Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C. Celý text vznikl jako výsledek projektu Agentury pro zdravotnický výzkum v ČR (AZV ČR). Jedná se o komplexní doporučený postup týkající se vyhledávání, časné diagnostiky a terapie HCV infekce. Text KDP vznikal podle velmi přísné metodiky vycházející z příslušné legislativy Evropské unie, finální text byl přijat Garanční komisí MZ ČR. KDP nahrazuje dosavadní „Doporučené postupy diagnostiky a léčby HCV infekce“ vydávané v posledních letech opakovaně ČHS ČLS JEP a SIL ČLS JEP. Je jednim z mnoha podobných projektů, které znamenají zcela novou úroveň odbornou a právní standardních postupů v různých oborech mediciny. A to především z toho důvodu, že se jedná o dokument vytvořený standardní metodikou, prošlý veřejným připomínkovým řízením a podléhající schválení zmíněnou Garanční komisí MZ ČR, jejímiž členy jsou zástupci všech institucí a orgánů podílejících se na realizaci zdravotní péče v ČR (tj. např. MZ ČR, plátci zdravotní péče, zástupci ČLS JEP apod.). Veškeré podrobnosti o celém projektu tvorby a smyslu KDP lze najít na stránkách https://kdp.uzis.cz/. Souhrn celého rozsáhlého KDP Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C bude v průběhu roku 2022 zveřejněn ve Věstníku MZ ČR, který slouží jako vyhláška, kterou by se měl řídit ve své praxi každý lékař ČR, jehož se problematika popsaná ve Věstníku dotýká.

Výbor ČHS ČLS JEP chápe uzavření projektu tohoto KDP jako významný úspěch a jako souhlas a podporu státních orgánů projektu dosažení eliminace HCV v ČR podle cílů WHO zveřejněných v roce 2015.

Závěrem mi dovolte poděkovat jmenovitě všem autorům, kteří se na projektu podíleli, byli to: prof. MUDr. Petr Husa, CSc., doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. doc., doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D.

Nad metodickou správností tvorby celého KDP bděli a v mnohém mě i další spoluautory poučili metodici ÚZIS: MUDr. Tomáš Nečas, MUDr. Lucia Kantorová, PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.. I jim patří moje velké poděkování za úspěch celého projektu.

Úplný text KDP-AZV-25 Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C je dostupný na tomto linku: Návrhy klinických doporučených postupů - KDP (uzis.cz).

V Praze dne 27. ledna 2022                                                prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.


656

Možnost referovat pacienty s autoimunitní hepatitidou do klinické studie

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na Vás jménem kolektivu řešitelů klinické studie AMBER (ianalumab v terapii autoimunitní hepatitidy). Přes veškeré naše usílí se nedaří vyhledávání vhodných kandidátů zařazení do studie. Problém se netýká pouze České republiky.

Základní informace, včetně hlavních vstupních kriterií, naleznete ZDE.

V případě, že byste mezi u Vás dispenzarizovanými nemocnými identifikovali vhodného kandidáta, neváhejte kterékoliv centrum kontaktovat přímo. Stejně tak prosím učiňte i v případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se dalších detailů.

S poděkováním prof. MUDr. P. Urbánek, CSc.

 

partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com