Vážení členové české hepatologické společnosti

Rád bych Vám všem popřál úspěšný rok 2020.

Naše společnost v loňském roce pořádala několik úspěšných akcí, mezi kterými bych jmenoval především Májové hepatologické dny v Plzni, sérii šesti bloků Akademie ČHS, jednodenní seminář „Nové éra v hepatologii“ a Pracovní den ČHS. Podíleli jsme se také na mnoha akcích pořádaných jinými odbornými společnostmi. Aktualizovali jsme některé doporučené postupy a vytvořili zcela nové doporučené postupy pro NAFLD.

V tomto roce nás čeká několik novinek. Největší změna se týká spolupráce s časopisem „Gastroenterologie a hepatologie“. Někteří z Vás (ti, kteří nejsou současně členy České gastroenterologické společnosti) dostávali časopis poštou domů a ve svém ročním poplatku za členství v ČHS toto předplatné hradili částkou 350 Kč. Výbor naší společnosti se rozhodl jít cestou spolupráce se zahraničním partnerem a z více možností vybral spolupráci s časopisem Annals of Hepatology, který je součástí nakladatelství Elsevier. Stali jsme se tak oficiálním partnerem open-access časopisu s impact factorem. Partnerství není spojeno s žádnými finančními závazky ze strany ČHS a pro členy umožní finančně zvýhodněnou možnost publikace. Členové ČHS tak od roku 2020 přestanou dostávat tištěnou verzi „Gastroenterologie a hepatologie“ a sníží se jim roční poplatek o zmíněných 350 Kč (časopis Gastroenterologie a hepatologie je k dispozici volně v on-line verzi).

V roce 2020 proběhne v České republice několik významných mezinárodních akcí týkající se hepatologie:

• V únoru 2020 se bude v Praze pod patronací EASL konat „Liver Cancer Summit 2020“. Výbor naší společnosti rozhodl, že prostřednictvím Nadačního fondu ČHS uhradí registrační poplatek všem zájemcům z řad členů naší společnosti mladším 35 let.

• V prosinci 2020 se bude také v Praze konat pod patronací World Gastroenterology Organisation kongres „Gastro 2020“. O případné podpoře členů naší společnosti na tuto akci budeme jednat.

V letošním roce se dále můžeme těšit například na Májové hepatologické dny, které se budou konat 13.-15. května v Olomouci.

I v letošním roce plánujeme sérii Akademie ČHS, tentokráte opět v 5 blocích a dále některé jednodenní akce. Všechny aktuální informace naleznete na stránkách naší společnosti (www.ceshep.cz).

Dovolil bych si Vás upozornit na několik termínů, které byste neměli minout:

• Dne 15.1.2020 bude otevřena registrace na jednotlivé bloky Akademie ČHS, přihlásit se k účasti do všech bloků bude možné nejdéle do 17.2.2019. Registrace

• Do 28.2.2019 máte možnost přihlásit práce a monografie publikované v roce 2019 do soutěže o cenu České hepatologické společnosti ČLS JEP a také práce v oblasti portální hypertenze (Cena prof. Hořejšího) a v oblasti virových hepatitid (Cena prof. Ježka) publikované v letech 2018-2019. Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Podrobnosti jsou na internetových stránkách naší společnosti; přihlášky prosím zasílejte na adresu pověřeného člena výboru ČHS: Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, husa.petr@fnbrno.cz .

• 16.3.2019 je poslední den, kdy můžete přihlásit volná sdělení či posterovou prezentaci na letošní Májové hepatologické dny.

• Po celý rok mají mladí lékaři možnost žádat Nadační fond ČHS o podporu aktivní účasti na zahraničních kongresech, případně podporu studijního pobytu na zahraničím pracovišti.

Ještě jednou přeji Vám všem dobrý rok 2020 a těším se na shledání na některé z akcí pořádaných naší společností.

V Praze, dne 15. 1. 2020


Radan Brůha
Předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP


Sborník abstrakt z Májových hepatologických dnů 2019 ke stažení zde

  626

620

624

614

600

partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com