Nové doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chronické HCV infekce

ke stažení zde. 

522
15. - 17. května 2019 v Plzni

Dovolujeme si upozornit členy České hepatologické společnosti ČLS JEP, že shromáždění členů společnosti (plenární schůze) se bude konat v rámci Májových hepatologických dnů dne 16.5.2019 v 18:00 hodin (Parkhotel Plzeň, sál Conferenza).


Hodnocení Podzimního pracovního dne ČHS 2018 naleznete zde

583

3. ročník celoročního vzdělávacího kurzu - 6 bloků  další informace a registrace zde

Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků

B1: 26. - 27. dubna 2019, MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

B2: 31. května – 1. června 2019, prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., VFN Praha + ÚVN Praha + IKEM Praha (Blok věnovaný výlučně porfyriím)

B3: 21. – 22. června 2019, prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

B4: 5. – 6. září 2019, doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie IKEM

B5: 20. – 21. září 2019, prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno
                                       MUDr. Libuše Husová, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační                                                         chirurgie Brno  

B6: 22. – 23. listopadu 2019, prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

 

599

 

partneři ČHS