Oznámení


Česká hepatologická společnost ČLS JEP s lítostí oznamuje, že dne 7. 7. 2023 zemřela ve věku 90 let

paní prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc., 
významná osobnost 1. lékařské fakulty a českého lékařství.

Čest její památce! 

732

743

odkaz na video: https://f.io/Tje3eNKJ


Doporučené postupy aktualizované v roce 2022:

Primární biliární cholangitida (aktualizace 2022), původní 2018
Akutní porfyrie - diagnostika a léčba


Záznamy z proběhlých webinářů ČHS:

Jaterní cirhóza v klinické praxi 

https://ces-hep.player. mediastream.cz/VoD- SecurePlayer.php?video=ces- hep/webinar-2022-02-24_ jaterni-cirhoza.mp4 

Portální hypertenze a její komplikace 

https://youtu.be/vOxCVzP0kH8


Úplný text KDP-AZV-25 Časná diagnostika a léčba chronické virové hepatitidy C


656 

partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com