Ceny České hepatologické společnosti za rok 2018

Přihlášky do soutěže o ceny udělované Českou hepatologickou společností zasílejte prof. Husovi (husa.petr@fnbrno.cz) do 28.2. 2019. Detaily cen naleznete zde

522

574

581

partneři ČHS