Nové doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu NAFLD

ke stažení zde. 

Sborník abstrakt z Májových hepatologických dnů 2019 ke stažení zde

607

583

3. ročník celoročního vzdělávacího kurzu - 6 bloků  další informace a registrace zde

Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků

B4: 5. – 6. září 2019, doc. MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika hepatogastroenterologie IKEM

B5: 20. – 21. září 2019, prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Klinika infekčních chorob, FN Brno
                                       MUDr. Libuše Husová, Ph.D., Centrum kardiovaskulární a transplantační                                                         chirurgie Brno  

B6: 22. – 23. listopadu 2019, prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha


600 

599

partneři ČHS Správce webových stránek

MUDr. Karel Dvořák, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec
k2dvorak@gmail.com