Ceny ČHS

Ceny udělované ČHS

O ceny ĆHS se mohou ucházet pouze členové České hepatologické společnosti ČLS JEP.

Přihlášky do soutěže o výše uvedené ceny a kopii publikace případně její reprint zašlete vždy do 28. 2. příslušného roku na adresu pověřeného člena výboru ČHS:


Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
husa.petr@fnbrno.cz, 532 232 201

 

celý článek

Ceny ČHS udělené za roky 2015-2018

 

celý článek

Ceny ČHS za roky 2009 – 2015

laureáti cen ČHS v letech 2009-2015

celý článek

Držitelé cen za rok 2008

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2008 celý článek

Držitelé cen za rok 2007

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2007 celý článek

Držitelé cen za rok 2006

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2006 celý článek

Držitelé cen za rok 2005

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2005 celý článek

Držitelé cen za rok 2004

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2004 celý článek
partneři ČHS