Ceny ČHS

Ceny udělované ČHS

O ceny ĆHS se mohou ucházet pouze členové České hepatologické společnosti ČLS JEP.

Přihlášky do soutěže o výše uvedené ceny a kopii publikace případně její reprint zašlete vždy do 28. 2. příslušného roku na adresu pověřeného člena výboru ČHS:


Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
husa.petr@fnbrno.cz, 532 232 201

 Cena ČHS za nejlepší publikaci v roce 2022:

Šmíd V, Dvořák K, Šedivý P, Kosek V, Leníček M, Dezortová M, Hajšlová J, Hájek M, Vítek L, Bechyňská K, Brůha R.

The Effect of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Lipid Metabolism in Patients with Metabolic syndrome and NAFLD.

Hepatology Communications 2022;6: 1336-1349.
DOI 10.1002/hep4.1906. PubMed PMID: 35147302. (IF=5.073).

celý článek

Ceny České hepatologické společnosti za rok 2021

Cena České hepatologické společnosti:

Rabeková Z, Fraňková S, Jirsa M, Neroldová M, Lunová M, Fabian O, Kvetoň M, Varys S, Chmelová K, Adámková V, Hubáček JA, Špičák J, Merta D and Šperl J.: Alpha-1 Antitrypsin and Hepatocellular Carcinoma in Liver Cirrhosis: SERPINA1 MZ or MS Genotype Carriage Decreases the Risk, publikovaná v roce 2021 v časopise International Journal of Molecular Sciences (IF=5,92).

Cena prof. Hořejšího:

Fraňková S, Lunová M, Gottfriedova H, Šenkeříková R, Neroldová M, Kováč J, Kieslichova E, Lánská V, Urbánek P, Špičák J, Jirsa M, Jan Šperl: Liver stiffness measured by two-dimensional shear-wave elastography predicts hepatic vein pressure gradient at high values in liver transplant candidates with advanced liver cirrhosis, otištěná v roce 2021 v časopise PLoS One (IF=3,24).

Cena prof. Ježka:

Fraňková S, Jandová Z, Jinochová G, Kreidlová M, Merta D and Šperl J: Therapy of chronic hepatitis C in people who inject drugs: focus on adherence, publikovanou v roce 2021 v Harm Reduction Journal (IF=4,36).

Ceny budou předány v rámci Májových hepatologických dnů v Olomouci.

celý článek

Ceny ČHS udělené za roky 2015-2018

 

celý článek

Ceny ČHS za roky 2009 – 2015

laureáti cen ČHS v letech 2009-2015

celý článek

Držitelé cen za rok 2008

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2008 celý článek

Držitelé cen za rok 2007

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2007 celý článek

Držitelé cen za rok 2006

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2006 celý článek

Držitelé cen za rok 2005

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2005 celý článek

Držitelé cen za rok 2004

laureáti jednotlivých cen České hepatologické společnosti za rok 2004 celý článek
partneři ČHS