Akademie hepatologie

Hodnocení Akademie hepatologie 2018

504


Termíny, místa konání a odborní garanti jednotlivých bloků

B1: 8. – 9. března 2018, KC IKEM Praha, MUDr. Jan Šperl, CSc., Klinika Hepatogastroenterologie IKEM
(Část B1 Akademie ČHS 2018 se koná jako edukační seminář KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2018)

B2: 6. - 7. dubna 2018, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Budova interních oborů č. 10.
1. patro, oddělení endoskopií, prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc., II. interní gastroenterologická kliniky FN a LF UK Hradec Králové

B3: 1. – 2. června 2018, IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.,
IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

B4: 21. – 22. září 2018, Klinika infekčních chorob, FN Brno, prof. MUDr. Petr Husa, CSc.,
Klinika infekčních chorob, FN Brno

B5: 23. – 24. listopadu 2018, Vzdělávací centrum ÚVN, budova F, vchod F2, učebna B, 2. poschodí,
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

celý článek
partneři ČHS