Ceny ČHS za roky 2009 – 2015

Cena ČHS za nejlepší publikovanou práci v oboru hepatologie

2009

Červinková, Z., Křiváková, P., Lábajová, A., Roušar, T., Lotková, H., Kučera, O., Endlicher, R., Červinka, M., Drahota, Z.:

Mechanisms participating in oxidative damage of isolated rat hepatocytes.

Arch Toxicol, 83: 363-372, 2009

2010

Lukšan, O., Jirsa, M., Eberová, J., Minks, J., Trešlová, H., Boučková, M., Štorkánová, G., Vlášková, H., Hřebíček, M., Dvořáková, L.:

Disruption of OTC promoter-enhancer interaction in a patient with symptoms of ornithine carbamoyltransferase deficiency.

Human Mutation, 31 (4): E1294-E1303, 2010

2011

Petrasek, J., Dolganiuc, A., Csak, T., Kurt-Jones, E.A., Szabo, G.:

Type I interferons protect from toll-like receptor 9-associated liver injury and regulate IL-1 redceptor antagonist in mice.

Gastroenterology, 140 (2): 697-708, 2011

2012

Jirásková, A., Novotný, J., Novotný,L., Vodička, P., Pardini, B., Naccarati, A., Schwertner, H. A., Hubáček, J. A., Punčochářová, L., Šmerhovský, Z., Vitek, L.:

Association of serum bilirubin and promoter variations in HMOX1 and UGT1A1 genes with sporadic colorectal cancer.

Int J Cancer, 131: 1549-1555, 2012

2013

Hiršová, P., Karlasová, G., Doleželová, E., Cermanová, J., Zagorová, M., Kadová, Z., Hroch, M., Šišpera, L., Tomšík, P., Leníček, M., Vítek, L., Pávek, P., Kučera, O., Červinková, Z., Mičuda, S.

Cholestatic effect of epigallocatechin gallate in rats is mediated via decrased expression of Mrp2.

Toxicology, 303: 9-15, 2013

2014

Senkerikova, R., de Mare-Bredemeijer, E., Frankova, S., Roelen, D., Visseren, T., Trunecka, P., Spicak, J., Metselaar, H., Jirsa, M., Kwekkeboom, J., Sperl, J.

Genetic variation in TNFA predicts protection from severe bacterial infections in patients with end-stage liver disease awaiting liver transplantation.

Journal of Hepatology, 60: 773–781, 2014
Cena ČHS za nejlepší monografii v oboru hepatologie

2009

Trunečka, P., Adamec, M. a kolektiv:

Transplantace jater.

Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, 290 stran. ISBN 978-80-246-1671-1

2010

J. Horák a kolektiv:

Hemochromatóza

Grada 2010, 232 stran. ISBN 978-80-247-3287-9

2011

Žádná práce nebyla přihlášena

2012

Žádná práce nebyla přihlášena

2013

Žádná práce nebyla přihlášena

2014

J. Horák a J. Ehrmann:

Hepatologie do kapsy.

Nakladatelství Mladá fronta, Praha 2014, 228 stran.

ISBN 978-80-204-3299-5

Cena prof. Ježka za nejlepší práci publikovanou práci v oblasti virových hepatitid MSD

2009

Žádná práce nebyla přihlášena

2010

McHutchinson, J., Goodmann, Z., Patel, K., Maklouf, H., Rodriguez-Torres, M., Schiffman, M., Rockey, D., Husa, P., Chuang, W-L., Levine, R., Jonas, M., Dickens, T., Brigandi, R., Webster, A., Schultz, M., Watson, H., Stancil, B., Gardner, S.:

Farglitazar lacks antifibrotic activity in patiens with chronic hepatitis C infection.

Gastroenterology, 138: 1365-1373, 2010

2011

Husa,P., Oltman, M., Ivanovski, L., Řehák, V., Messinger, D., Tietz, A., Urbánek, P.:

Efficacy and safety of peginterferon alpha-2a (40 kD) plus ribavirin among patients with chronic hepatitis C and earlier treatment failure to interferon and ribavirin: an open-label study in central and Eastern Europe.

European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 23: 375-381, 2011.

2012

Lee,S. S., Roberts, S. K., Berak, H., Dusheiko,G. M., Harley, H. A., Gane, E. J., Husa, P., Horsmans,Y. J., Hadziyannis, S. J., Heathcote, E. J., Messinger, D., Tatsch, F., Kwang-Hyub Han,K.-H., Ferenci, P.:

Safety of peginterferon alpha-2a plus ribavirin in a large multinational cohort of chronic hepatitis C patients.

Liver International, 32 (8): 1270-1277, 2012.

2013

Subhanová, I., Muchová, L,, Leníček, M., Vreman, H.J., Lukšan, O., Kubíčková, K., Kreidlová, M., Zima, T., Vítek, L., Urbánek, P.

Expression of Biliverdin Reductase A in Peripheral Blood Leukocytes Is Associated with Treatment Response in HCV – Infected Patiens.

PLoS ONE 8(3):e57 Epub. 2013 Mar 11.doi:101371/journa.pone0057555

2014-2015

Cena prof. Hořejšího za práci v oblasti portální hypertenze Ferring-Léčiva a.s.

2009

Žádná práce nebyla přihlášena

2010

Žádná práce nebyla přihlášena

2011

Žádná práce nebyla přihlášena

2012-2013

Krajina, A., Hůlek, P., Fejfar, T., Válek, V.

Duality Improvement Guidelines for Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt (TIPS)

Cardiovascular Intervent Radiol 2012: 35: 1295-1300

2014-2015

Cena za nejlepší přednášku na MHD

2009

Garnol, T., Kučera, O., Křiváková, P., Lotková, H., Roušar, T., Červinková, Z.

Regenerace jater po parciální hepatektomii v játrech potkana postižených nealkoholovým ztukovatěním u potkana.

XXXVII. MHD

2010

Kučera, O., Staňková, P., Lotková, H., Roušar, T., Garnol, T., Červinková, Z.

Citlivost jater potkana postižených nealkoholovým ztukovatěním k akutnímu toxickému účinku D-galaktosaminu

XXXVIII. MHD

2010

Brůha, R., Vítek L., Mareček Z., Pospíšilová L., Nevšímalová S., Martásek P., Petrtýl J., Urbánek P., Jirásková A.

Celková antioxidační kapacita séra ovlivňuje klinickou manifestaci Wilsonovy choroby.

XXXVIII. MDH

2011

už se neudělovala

2012

už se neudělovala

Cena za nejlepší poster – práce teoretické na MHD

2009

Roušar, T., Kučera, O., Pařík, P., Žáková, P., Křiváková, P., Červinková, Z.

Inhibice glutathionreduktasy – důležitý mechanismus acetaminofenové toxicity

XXXVII. MHD

2010

Kolouchová, G., Jirsová, Brčáková, E., Laštovková, H., Fuksa, L., Cermanová, J., Mokrý, J., Šišpera, L., Tomšík, P., Mičuda, S.

Vliv pravastatinu na poškození jater v průběhu chronické extrahepatální cholestázy.

XXXVIII. MHD

2011

Brčáková E., Fuksa L, Kolouchová G., Cermanová J., Jirsová P., Hroch M., Mokrý J., Nachtigal P., Mičuda S.:

Resveratrol moduluje tvorbu žluče a zmírňuje rozvoj biliární cirhózy u potkanů.

XXXIX.

MHD

2012

Roušar, T., Nýdlová, E., Kučera, O., Staňková, P., Drahota, Z., Česla, P., Červinková, Z.:

Hepatotoxické působení „netoxických“ metabolitů acetaminofenu in vitro.

XL. MHD

2013

Kučera O., Moravcová, A., Roušar T. Mezera, V., Lotková H., Endlicher R., Červinková Z.,

Posouzení hepatoprotektivního a hepatotoxického účinku epigalokatechingalátu na hepatocyty potkana v primární kultuře.

XLI. MHD

2014

Nýdlová, E., Roušar, T., Česla, P., Kučera, O., Vrbová, M., Endlicher, R. Červinková, Z.

Toxické působení glutathionového konjugátu acetaminofenu in vitro

XLII. MHD

2015

Kučera O., Lotková, H., Sobotka, O., Červinková, Z.

Citlivost nesteatotických a ztukovatělých hepatocytů v primární kultuře vůči toxickému účinku D-galaktosaminu

XLIII. MHD

Cena za nejlepší poster – práce klinické na MHD

2009

Fajfrová, J., Šafka, V., Pavlík, V., Hlúbik, P.

Vztah mezi výskytem metabolického syndromu a zvýšených hladin transaminás u populace vojenských profesionálů AČR.

XXXVII. MHD

2010

Hejda, V., Mírka, H., Ohlídalová, K.

Význam a přesnost Real-Time Elastografie pro neinvazivní detekci stupně jaterní fibrózy.

XXXVIII. MHD

2011

Šembera, Š, Fejfar, T., Šafka, V., Jirkovský, V., Fajfrová, J., Hůlek, P.

Přežívání nemocných po TIPS ve FNHK.

XXXIX.

MHD

2012

Váňová, V., Šuk, J., Vaníková, J., Petr, T., Vítek, L., Muchová, L.

Využití CO-RM molekul v terapii jaterních onemocnění

XL. MHD

2013

Dědič, T., Kotalová, R., Jirsa, M., Budilová, I.

Neonatální cholestáza jako první projev Alagilleova syndromu.

XLI. MHD

2014

Dostalíková-Čimburová, M., Balušíková, K., Krátká, K., Chmelíková, J., Hejza, V., Hraníček, J., Kovář, J., Horák, J.

Úloha hepcidinu a transportérů pro železo v duodenu u pacientů s ALD.

XLII. MHD

partneři ČHS