Ceny udělované ČHS


Cena České hepatologické společnosti
a) za nejlepší odbornou práci 
v oboru hepatologie publikovanou doma či v zahraničí v uplynulém kalendářním roce
b) za nejlepší monografii v oboru hepatologie publikovanou doma či v zahraničí v uplynulém kalendářním roce

Cena prof. Hořejšího (udělovaná ve spolupráci s firmou FERRING Pharmaceuticals CZ, s.r.o.)
za nejlepší odbornou práci či monografii v oblasti portální hypertenze publikovanou doma či v zahraničí
v uplynulých 2 kalendářních letech
cena je vyhlašována v každém sudém kalendářním roce. 

FERRING Prarmaceuticals CZ, s.r.o.


Cena prof. Ježka (ve spolupráci s firmou MSD)
za nejlepší publikovanou práci v oblasti virových hepatitid
cena je udělována 1x za 2 roky, vždy v sudém roce


Přihlášky do soutěže o výše uvedené 4 ceny a kopii publikace případně její reprint zašlete vždy do 28. 2. příslušného roku na adresu pověřeného člena výboru ČHS:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
husa.petr@fnbrno.cz, 532 232 201 

Cena za nejlepší poster
prezentovaný na Májových hepatologických dnech
(či jiné formě výročního sjezdu ČHS)

Soutěže se účastní všechny postery prezentované na příslušném setkání; klíčovým kritériem hodnocení je přirozeně obsah sdělení.

O výše uvedené ceny se mohou ucházet pouze členové České hepatologické společnosti ČLS JEP

partneři ČHS