Ceny udělované ČHS

Cena České hepatologické společnosti
a) za nejlepší odbornou práci 
v oboru hepatologie publikovanou doma či v zahraničí v uplynulém kalendářním roce
b) za nejlepší monografii v oboru hepatologie publikovanou doma či v zahraničí v uplynulém kalendářním roce

Cena prof. Hořejšího
za nejlepší odbornou práci v oblasti portální hypertenze publikovanou doma či v zahraničí  uplynulých 2 kalendářních letech. Cena je vyhlašována v každém sudém kalendářním roce.

Cena prof. Ježka 
za nejlepší odbornou práci v oblasti virových hepatitid publikovanou doma či v zahraničí v uplynulých 2 kalendářních letech. Cena je vyhlašována v každém sudém kalendářním roce.

Přihlášky do soutěže o výše uvedené ceny a kopii publikace případně její reprint zašlete vždy do 28. 2. příslušného roku na adresu pověřeného člena výboru ČHS:


Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
husa.petr@fnbrno.cz, 532 232 201 

Cena za nejlepší poster
prezentovaný na Májových hepatologických dnech
(či jiné formě výročního sjezdu ČHS)

Soutěže se účastní všechny postery prezentované na příslušném setkání; klíčovým kritériem hodnocení je přirozeně obsah sdělení.

O výše uvedené ceny se mohou ucházet pouze členové České hepatologické společnosti ČLS JEP

partneři ČHS