Ceny udělované ČHS

Ceny České hepatologické společnosti za roky 2020 a 2018-2019

Cenu ČHS ČLS JEP za r. 2020 získala Mgr. Pavla Staňková, Ph.D. (za publikaci: Staňková P, Kučera O, Peterová E....and Červinková Z. Adaptation of Mitochondrial Substrate Flux in a Mouse Model of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. International Journal of Molecular Sciences. IF=4,556).

Cenu ČHS ČLS JEP za r. 2019 získal Ing. Jakub Šuk, PhD. (za publikaci: Šuk, J, Jašprová J, Biedermann D, Petrásková L, Valentová K, Křen V, Muchová L, Vítek L. Isolated Silymarin Flavonoids Increase Systemic and Hepatic Bilirubin Concentrations and Lower Lipoperoxidation in Mice. Oxid Med Cell Longev 2019:6026902. eCollection 2019; IF 4.868). Cena byla předána na jednání výboru společnosti dne 1.12.2020.

Cenu prof. Hořejšího za r. 2018-2019 získala MUDr. Renata Šenkeříková (za publikaci: Senkerikova R, Frankova S, Jirsa M, Kreidlova M, Merta D, Neroldova M, Chmelova K, Spicak J, Sperl J. PNPLA3 rs738409 G allele carriers with genotype 1b HCV cirrhosis have lower viral load but develop liver failure at younger age. PLoS One. 2019 Sep 17;14(9):e0222609; IF 2.776).

 

Cenu prof. Ježka za r. 2018-2019 získal doc. MUDr. Jan Šperl, CSc (za publikaci: Sperl J, Kreidlova M, Merta D, Chmelova K, Senkerikova R, Frankova S. Paritaprevir/Ritonavir/ Ombitasvir Plus Dasabuvir Regimen in the Treatment of Genotype 1 Chronic Hepatitis C Infection in Patients with Severe Renal Impairment and End-Stage Renal Disease: a Real-Life Cohort. Kidney Blood Press Res. 2018;43(2):594-605; IF 2.123).

Cena České hepatologické společnosti

a) za nejlepší odbornou práci 
v oboru hepatologie publikovanou doma či v zahraničí v uplynulém kalendářním roce
b) za nejlepší monografii v oboru hepatologie publikovanou doma či v zahraničí v uplynulém kalendářním roce

Cena prof. Hořejšího
za nejlepší odbornou práci v oblasti portální hypertenze publikovanou doma či v zahraničí  uplynulých 2 kalendářních letech. Cena je vyhlašována v každém sudém kalendářním roce.

Cena prof. Ježka 
za nejlepší odbornou práci v oblasti virových hepatitid publikovanou doma či v zahraničí v uplynulých 2 kalendářních letech. Cena je vyhlašována v každém sudém kalendářním roce.

Přihlášky do soutěže o výše uvedené ceny a kopii publikace případně její reprint zašlete vždy do 28. 2. příslušného roku na adresu pověřeného člena výboru ČHS:


Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU Brno a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
husa.petr@fnbrno.cz, 532 232 201 

Cena za nejlepší poster
prezentovaný na Májových hepatologických dnech
(či jiné formě výročního sjezdu ČHS)

Soutěže se účastní všechny postery prezentované na příslušném setkání; klíčovým kritériem hodnocení je přirozeně obsah sdělení.

O výše uvedené ceny se mohou ucházet pouze členové České hepatologické společnosti ČLS JEP

partneři ČHS