Ceny ČHS udělené za roky 2015-2018

Ceny ČHS

Rok publikace

Autoři

Název

Časopis

2015

Kučera, O., Mezera, V., Moravcová, A., Endlicher, R., Lotková, H., Drahota, Z., Červinková, Z.

In Vitro Toxicity of Epigallocatechin Gallate in Rat Liver Mitochondria and Hepatocytes

Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2015; 2015: 476180. doi: 10.1155/2015/476180

2016

Mezera V, Endlicher R, Kucera O, Sobotka O, Drahota Z, Cervinkova Z

Effects of Epigallocatechin Gallate on Tert-Butyl Hydroperoxide-Induced Mitochondrial Dysfunction in Rat Liver Mitochondria and Hepatocytes.

Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016; 2016:7573131. doi: 10.1155/2016/7573131.

2017

Kučera, O., Endlicher, R., Rychtrmoc, D., Lotková, H., Sobotka, O, Červinková, Z.

Acetaminophen toxicity in rat and mouse hepatocytes in vitro.

Drug Chem Toxicol 2017; 40 (4): 448-456.

2018

Šmíd V, Šuk J, Kachamakova-Trojanowska N, Jašprová J, Valášková P, Józkowicz A, Dulak J, Šmíd F, Vítek L, Muchová L.

Heme oxygenase-1 may affect cell signalling via modulation of ganglioside composition.


Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018 Sep 19; 3845027

Ceny za monografie

Rok publikace

Autoři

Název

Nakladatel

2017

Urbánek P

Hepatitida C


Mladá Fronta a.s., 2017, 359 stran; ISBN 978-80-204-4410-3

2018

-Ceny prof. Hořejšího

Rok publikace

Autoři

Název

Časopis

2016-2017

Brůha, R., Jáchymová, M., Petrtýl, J., Dvořák, K., Leníček, M., Urbánek, P., Švestka, T., Vítek, L.

Osteopontin: A non-invasive parameter of portal hypertension and prognostic marker of cirrhosis

World J Gastroenterol 2016; 22(12): 3441-3450

Ceny prof. Ježka

Rok publikace

Autoři

Název

Časopis

2014-2015

Fung, S., Kwan, P., Fabri, M., Horban, A., Pelemis, M., Hann, H.-W., Gurel, S., Caruntu, F. A., Flaherty, J. F., Massetto, B., Dinh, P., Corsa, A., Subramanian, G. M., McHutchison, J. G., Husa, P., Gane, E

Randomized Comparison of Tenofovir Disoproxil Fumarate vs Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate in Patients With Lamivudine-Resistant Chronic Hepatitis B

Gastroenterology.2014, vol. 146, s. 980-988

2016-2017

-Ceny za postery na MHD

Rok

Autoři

Název

MHD

2017

Aiglová K, Černá M, Zborovjanová V

Biliární komplikace IgG4 asociované choroby

XLV

2017

Šuk J, Biedermann D., Valentová K, Křen J., Muchová, Vítek L:

Rostlinné polyfenoly zvyšují intracelulární koncentrace bilirubinu a snižují lipoperoxidaci v játrech myší.


XLV

2018

Lunova M., Janoušková K.Ž., Lunov O., Jirsa M.

Interferon lambda 4 je silnějším induktorem STAT1 a interferon sensitivních genů v jaterních buňkách než interferon lambda 3

XLVI

2018

Šmíd V., Dvořák K., Petrtýl J., Šroubková R., Brůha R.

Elastografie sleziny metodou ARFI koreluje s tíží portální hypertenze

XLVI

2019

Valášková P, Dvořák A, Leníček M, Žížalová K, Canová N, Zelenka J, Cahová M, Vítek L, Muchová L.

Hyperbilirubinémie u potkanů kmene Gunn je spojena se sníženou zánětlivou odpovědí.

XLVII

2019

Uzlová N, Hoffmanová I, Hudcová L, Trefný J, Libicherová P, Špička J, Rychlík I.


Transientní Elastografie, 2D Shear Wave Elastografie a Enhaced Liver Fibrosis (ELF) test: Srovnání metod pro stanovení stupně jaterní fibrózy u pacientů s chronickým jaterním onemocněním.


XLVII
partneři ČHS