Držitelé cen za rok 2004

Cena České hepatologické společnosti za nejlepší publikovanou práci v roce 2004

Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Monografie: Infekce virem hepatitidy C. Galén, 2004

Cena prof. Hořejšího za nejlepší odbornou práci či monografii v oboru portální hypertenze
publikovanou doma či v zahraničí v roce 2004

Nebyla v roce 2005 udělena
(uděluje se jednou za dva roky)


Cena prof. Ježka za nejlepší publikovanou práci v oblasti virových hepatitid v roce 2004

Urbánek, P., Tesař, V., Procházková-Francisci, E., Lachmanová, J., Mareček, Z., Svobodník, A.:
Treatment of Early Diagnosed HCV Infection in Hemodialyzed Patients
with Interferon-alfa.
Blood Purification, 22: 344-350, 2004

Cena za nejlepší poster

prezentovaný na XXXIII. MHD 4. – 6. května 2005
v Karlových Varech:

Roušar, T., Červinková, Z., Mužáková, V., Kučera, O., Lotková, H., Kanďár, R.: Stanovení glutathionu v primární kultuře hepatocytů

partneři ČHS