Držitelé cen za rok 2005

Cena ČHS za nejlepší publikaci v oblasti hepatologie v roce 2005

Cebecauerová, D., Jirásek, T., Budišová, L., Mandys, V., Volf, V., Novotná, Z., Subhanová, I., Hřebíček, M., Elleder, M., Jirsa, M.: Dual hereditary jaundice: Simultaneous occurence of mutations causing Gilbert's and Dubin /Johnson syndrome. Gastroenterology, 129: 315-320, 2005
IF = 13,092


Cena ČHS za nejlepší monografiii v oblasti hepatologie v roce 2005

Lata, J., Vaňásek, T. a kol.: Kritické stavy v hepatologii. (Monografie), Grada 2005, 168 s.
ISBN 80- 247-0404-8


Cena prof. Ježka za nejlepší publikovanou práci v oblasti virových hepatitid v roce 2005
(ve spolupráci s firmou Schering-Plough)

Husa, P., Rožnovský, L., Smejkal, P., Husová, L., Penka, M., Dítě, P.: Efficacy and safety of chronic hepatitis C treatment in haemophilic patients. Hepato-Gastroenterology, 52 (65): 1541-1544, 2005.
IF = 0,696


Cena prof. Hořejšího za nejlepší publikovanou práci v oblasti portální hypertenze v roce 2005
(ve spolupráci s firmou Ferring)

Lata,J., Juránková, J., Husová, L., Šenkyřík, M., Dítě, P., Dastych, M., Příbramská, V., Kroupa, R.: Variaceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and peroral application of antibiotics – a randomized trial.
European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 17: 1105-1110, 2005
IF = 1,843

partneři ČHS