Držitelé cen za rok 2006

Cena prof. Ježka za nejlepší publikovanou práci v oblasti virových hepatitid za rok 2006
(ve spolupráci s Schering-Plough)

Efficacy of 24 weeks treatment with peginterferon alfa-2b plus ribavirin in patients with chronic hepatitis C infected with genotype 1 and low pretreatment viremia

autorů:
Stefan Zeuzem, Maria Buti, Peter Ferenci, Jan Sperl, Yves Horsmans5, Janusz Cianciara, Endre Ibranyi, Ola Weiland, Stephanie Noviello, Clifford Brass9 Janice Albrecht
Publikovanou v: Journal of Hepatology 44 (2006) 97–103
Poznámka: členem ČHS je MUDr. Jan Šperl

Cena ČHS za nejlepší publikovanou práci v oblasti hepatologie za rok 2006
Vítek L, Majer F., Muchová L, Zelenka J, Jirásková A, Branný P, Malina J, Ubik K:

Identification of bilirubin reduction products formed by Clostridium perfringens isolated from human neonatal fecal flora.

Journal of Chromatography B, 833: 149-157, 2006

Cena ČHS za nejlepší monografii v oblasti hepatologie v roce 2006

Ehrmann J jr., Schneiderka P, Ehrmann J:
Alkohol a játra
Grada Publishing, Praha, 2006, 166 s., ISBN 80-247-1048-X

Cena za nejlepší poster
poster prezentovaný na XXXV. MHD 9. – 12. května 2007 v Karlových Varech:


Metodika stanovení exprese proteinů transportu železa v duodenální sliznici a jaterní tkáni u pacientů s poruchami metabolismu železa
autorů:
Čimburová M, Neubauerová J, Balušíková K, Krátká K, Kovář J, Horák J.

partneři ČHS