Hodnocení Akademie hepatologie 2018

Vážení kolegové,

dovolte mi touto cestou zhodnotit letošní, již v pořadí druhý ročník Akademie ČHS. Na Akademii participovalo celkem pět předních českých pracovišť, která se hepatologické problematice v celém rozsahu věnují. Už jen tato spolupráce mě i celé kolegium Akademie upřímně těší. Oproti prvnímu ročníku nebyla letos účast omezena oborově či věkově a bylo možné se na jednotlivé bloky hlásit zvlášť. Koncept akce se stále vyvíjí, a tak v tuto chvíli necháme otázku omezení účasti v dalším ročníku otevřenou. Všechny podrobnosti týkající se Akademie v roce 2019 budou v brzké době zveřejněny na stránkách společnosti. Za zcela zásadní pozitivum Akademie považuji ucelenost jednotlivých bloků, kdy je daná problematika probrána, a především prodiskutována v plné šíři. Pokud mohu hodnotit z prvotní zpětné vazby, frekventanti považují akci za přínosnou. S dobrým ohlasem je hodnocena "komornost" akce, kdy lze dané téma pojmout skutečně interaktivně a v řadě případů zařadit i jistě poutavé demonstrace některých výkonů. Zároveň jsme si ale vědomi některých dílčích nedostatků, které v příštím ročníku budou odstraněny. Závěrem bych tedy rád poděkoval všem zúčastněným přednášejícím, organizačnímu týmu a zejména frekventantům Akademie.

Za kolegium Akademie:

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.


 

partneři ČHS