Pracovní skupina pro portální hypertenzi

Pracovní skupina pro portální hypertenzi je neformálním volným sdružením specialistů zabývajících se diagnostikou a léčbou portální hypertenze včetně zájmu o výzkum problémů s portální hypertenzí souvisejících. Hybateli skupiny a organizátory jednání jsou Prof MUDr Jan Lata, CSc a Doc MUDr Radan Brůha, CSc. Aktivními účastníky práce skupiny jsou především spoluautoři vypracovaných doporučených postupů zahrnující řadu pracovišť z celé České republiky. Účastnit se jednání a práce může každý zájemce. V posledních 2 letech došlo k útlumu činnosti skupiny, což je do značné míry dáno stabilizací znalostí evidence-based medicine v této oblasti.

Pracovní skupina pro portální hypertenzi zahájila svoji činnost vypracováním doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu komplikací portální hypertenze. Jde o doporučený postup pro krvácení při portální hypertenzi, pro ascites a podílela se i na vypracování doporučeného postupu pro jaterní encefalopatii a hepatorenální syndrom. Tyto doporučené postupy byly oponovány výborem ČHS a následně představeny lékařské veřejnosti na lokálních přednáškových a diskusních akcích po celé republice. Trvale jsou přístupné na webu ČHS, v papírové formě byly volně distrubuovány všem zájemcům a účastníkům odborných akcí. Jsou průběžně aktualizovány. Diskuse k obsahu doporučených postupů je vítána.

Neformální úzký kontakt lékařů zabývajících se portální hypertenzí podporuje vznik multicentrických výzkumných programů, většinou vázaných na granty. Největším projektem byla studie BLOK organizovaná MUDr Pavlem Drastichem z IKEM Praha.
Dále prospektivní studie léčby ascitu pomocí terlipressinu a paracentéz Prof MUDr Jana Laty, CSc z FN Brno Bohunice.

Činnosti pracovní skupiny se účastní

Prof MUDr Jan Lata, CSc,

Doc MUDr Radan Brůha, CSc,

MUDr Pavel Drastich, PhD.

MUDr Tomáš Fejfar, PhD,

Prof MUDr Petr Hůlek, CSc

Doc MUDr Vlastimil Procházka, PhD,

MUDr Václav Šafka, PhD,

MUDr Igor Tozzi di Angelo, PhD.

MUDr Tomáš Vaňásek, PhD.,

MUDr Petr Zdeněk,

MUDr Jaromír Petrtýl, CSc
partneři ČHS