Seznam pracovišť pro léčbu

Primární biliární cholangitida (léčba obeticholovou kyselinou - OCALIVA)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IV. Interní klinika
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/iv-interni-klinika-gastroenterologie-a-hepatologie/

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, Klinika hepatogastroenterologie
https://www.ikem.cz/cs/transplantcentrum/klinika-hepatogastroenterologie/kontakt/kontakty/a-1570/

Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol; Gastroenterologie
https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/interni-klinika-uk-2lf-a-fn-motol/pro-pacienty/gastroentorologie-a-endoskopie/kontakty-objednavani/

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu
https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=111&lang=cs

Fakultní nemocnice Plzeň, I. Interní klinika, hepatologická poradna
https://1ik.fnplzen.cz/cs/node/6

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Oddělení gastroenterologie
https://www.nemlib.cz/gastroenterologie/

Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. Interní gastroenterologická klinika
https://www.fnhk.cz/int-2g

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Gastroenterologické oddělení
https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/gastroenterologie

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny
https://www.cktch.cz/

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/ii-interni-klinika-gastroenterologicka-a-geriatricka/cleneni-kliniky

Fakultní nemocnice Ostrava, Interní klinika - odd. gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
https://www.fno.cz/klinika-infekcniho-lekarstvi

Pardubická nemocnice, Interna, Hepatální poradna
https://pardubice.nempk.cz/kliniky-a-pracoviste/interna/ambulantni-cast#section=483


HCV (léčba přímo působícími antivirotiky)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IV. Interní klinika
https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/iv-interni-klinika-gastroenterologie-a-hepatologie/

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, Klinika hepatogastroenterologie
www.cecko.ikem.cz

Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol; Gastroenterologie
http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/oddeleni-infekcni/centrum-pro-lecbu-virovych-hepatitid/

Ústřední vojenská nemocnice Praha, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu
https://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=111&lang=cs

Remedis, Praha
http://www.remedis.cz/kontakt/

Fakultní nemocnice Bulovka, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí
http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/klinika-infekcnich-parazitarnich-a-tropickych-nemoci/

Fakultní nemocnice Plzeň, I. Interní klinika, hepatologická poradna
https://1ik.fnplzen.cz/cs/node/6

Hepato-gastroenterologie, Hradec Králové
http://www.hepato-gastro.com/

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí
https://www.fnhk.cz/inf

Pardubická nemocnice, Pardubice
https://pardubice.nempk.cz/kliniky-a-pracoviste/infekcni

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Infekční oddělení
https://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/infekce

Nemocnice České Budějovice, Infekční oddělení
https://www.nemcb.cz/infekcni-oddeleni/

Klinika infekčních chorob, FN Brno
http://www.fnbrno.cz/klinika-infekcnich-chorob/k1460

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny
https://www.cktch.cz/

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Infekční oddělení
https://www.nemlib.cz/infekcni/

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/ii-interni-klinika-gastroenterologicka-a-geriatricka/cleneni-kliniky

Fakultní nemocnice Ostrava, Interní klinika
https://www.fno.cz/klinika-infekcniho-lekarstvi

Slezská nemocnice Opava
https://www.snopava.cz/pacienti/oddeleni/infekcni-oddeleni

Nemocnice Jihlava, Infekční oddělení
https://www.nemji.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=427000&id_u=1012&tzv=2&p1=1100

Nemocnice Prostějov, Infekční oddělení
https://nemocniceprostejov.agel.cz/pracoviste/oddeleni/infekcni-oddeleni.html

Nemocnice Karlovy Vary, Infekční oddělení
https://nemkv.cz/odborna-infekcni-ambulance

Nemocnice Havířov, Infekční oddělení
Infekční oddělení (nsphav.cz)

 

 

partneři ČHS