Výbor ČHS

Členové výboru ČHS


sekretariát České hepatologické společnosti 

Soňa Málková
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze,
U Nemocnice 499/2
128 08  Praha 2
tel. 224 962 444, fax 224 923 524

e-mail:  sekretariat@ces-hep.cz

celý článek

Zápisy jednání výboru ČHS ČLS JEP

 

celý článek
partneři ČHS