Výsledky voleb ČHS 2014

 2. kolo - volby do výboru ČHS

 pořadí jméno  hlasů 
1. doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. 76 
2. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. 68 
3. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 61
4. doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 51 
5. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 50 
6.-8. prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 48
6.-8. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA 48 
6.-8. MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 48 
9. MUDr. Jan Šperl, CSc. 44 
10. MUDr. Soňa Fraňková 39
11. prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 37
12.-14. MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 30
12.-14. doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 30 
12.-14.* prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 30
15. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc. 22
16. MUDr. Karel Dvořák 21
17. prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. 20
18. doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. 19
19.-21. MUDr. Miroslava Volfová, CSc. 15
19.-21. prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 15 
19.-21. MUDr. Radana Kotalová, CSc. 15
22.-25. prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 14
22.-25. MUDr. Václav Hejda 14
22.-25. prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 14
22.-25. MUDr. Halima Gottfriedová, CSc. 14
26.-27. MUDr. Václav Jirkovský 13
26.-27. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. 13
28.-29. doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. 12
28.-29. MUDr. Petr Kümpel 12
30. doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. 11
* rozhodnuto losem

2. kolo - volby do revizní komise ČHS

 pořadí jméno hlasů 
1. doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 74
2.  MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. 50
3. MUDr. Libuše Husová, Ph.D. 31
4. MUDr. Václav Šafka, Ph.D. 24
5. prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. 23
6. doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 16
7. MUDr. Václav Želízko 14

 

1. kolo - volby do výboru ČHS

pořadí jméno hlasů
1. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. 69
2. doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. 66
3. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 56
4. doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. 55
5. prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 52
6. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 49
7. MUDr. Jan Šperl, CSc. 46
8. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D, MBA 45
9. MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 40
10. prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 35
11. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. 34
12. doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 28
13. MUDr. Soňa Fraňková 27
14. prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 24
15. prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. 23
16. MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 20
17. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 20
18. MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. 20
19. MUDr. Miroslava Volfová, CSc. 17
20. MUDr. Karel Dvořák 16
21. prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 14
22. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 13
23. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc. 12
24. doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D. 12
25. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. 11
26. MUDr. Václav Hejda 10
27. MUDr. Libuše Husová 9
28. prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. 9
29. doc. MUDr. Mičuda Stanislav, Ph.D. 9
30. MUDr. Václav Šafka, Ph.D. 9
31. prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 9
32. MUDr. Halima Gottfriedová, CSc. 9
33. MUDr. Petr Kümpel 9
34. prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. 8
35. doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 7
36. MUDr. Eva Sticová 7
37. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 7
38. MUDr. Kotalová Radana, CSc. 7
39. MUDr. Václav Jirkovský 6
40. MUDr. Zdeněk Papík, Ph.D. 6
41. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. 5
42. MUDr. Karel Filip 5
43. doc. MUDr. Alena Chlumská, CSc. 5
44. prof. MUDr. Václav Kordač, DrSc. 5
45. doc. MUDr. Vlastimil Zoubek, CSc. 5

pozn.: výsledky kandidátů s méně než 5 hlasy k dispozici na vyžádání

1. kolo - volby do revizní komise ČHS

pořadí jméno hlasů
1. doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 27
2. MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D. 16
3. MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D. 9
4. MUDr. Jan Šperl, CSc. 9
5. MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 7
6. MUDr. Václav Šafka, Ph.D. 7
7. MUDr. Soňa Fraňková 7
8. MUDr. Karel Dvořák 7
9. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. 6
10. prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA 6
11. doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 6
12. doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. 5
13. prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. 5
14. doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 5
15. prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 4
16. prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. 4
17. prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 4
18. prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. 4
19. MUDr. Otto Kučera, Ph.D. 4
20. prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 4
21. MUDr. Miroslava Volfová, CSc. 4
22. prof. MUDr. Petr Husa, CSc. 3
23. prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 3
24. MUDr. Husová Libuše 3
25. MUDr. Kotalová Radana, CSc. 3
26. MUDr. Tomáš Krechler, CSc. 3
27. doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. 3
28. MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc. 3
29. prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. 3
30. MUDr. Václav Želízko 3

pozn.: výsledky kandidátů s méně než 3 hlasy k dispozici na vyžádání
partneři ČHS