Výsledky voleb do výboru a revizní komise České hepatologické společnosti 2022

Výbor České hepatologické společnosti ČLS JEP

Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů

1. prof. MUDr. BRŮHA Radan, CSc. 90

2. prof. MUDr. VÍTEK Libor, Ph.D., MBA 69

3. MUDr. FRAŇKOVÁ Soňa, Ph.D. 67

4. prof. MUDr. URBÁNEK Petr, CSc. 66

5. prof. MUDr. HUSA Petr, CSc. 64

6. MUDr. FEJFAR Tomáš, Ph.D. 58

7. MUDr. DVOŘÁK Karel, Ph.D. 56

8. doc. MUDr. ŠPERL Jan, CSc. 49

9. MUDr. HUSOVÁ Libuše, Ph.D. 47

10. prof. MUDr. Mgr. JIRSA Milan, CSc. 46

11. MUDr. TRUNEČKA Pavel, CSc. 41

12. MUDr. ŠMÍD Václav, Ph.D. 38

13. MUDr. VOLFOVÁ Miroslava, CSc. 36


Revizní komise České hepatologické společnosti ČLS JEP

Pořadí Jméno a příjmení Počet hlasů

1. MUDr. VAŇÁSEK Tomáš, Ph.D. 67

2. prof. MUDr. ČERVINKOVÁ Zuzana, CSc. 51

3. MUDr. ŠENKEŘÍKOVÁ Renáta 46


Kompletní výsledky zde

partneři ČHS