Granty

Granty podporované NF

Granty a podpora Nadačního fondu ČHS

Nadační fond nově finančně podporuje publikace v časopisech s hepatologickým obsahem a s impact faktorem (IF), které jsou uvedeny v databázi Web of Science a ve kterých je nezbytnou podmínkou přijetí manuscriptu finanční oplatek.

Podmínkou poskytnutí podpory je členství prvního nebo korespondujícího autora v ČHS ČLS JEP, afiliace k pracovišti v ČR a uvedení podpory publikace Nadačním fondem ČHS („Foundation of the Czech Society of Hepatology“). 

Každá žádost o finančním podporu bude posuzována individuálně.

celý článek
partneři ČHS