Podporujeme hepatologii

Nadační fond nově finančně podporuje publikace v časopisech s hepatologickým obsahem a s impact faktorem (IF), které jsou uvedeny v databázi Web of Science a ve kterých je nezbytnou podmínkou přijetí manuscriptu finanční poplatek. Podmínkou poskytnutí podpory je členství prvního nebo korespondujícího autora v ČHS ČLS JEP, afiliace k pracovišti v ČR a uvedení podpory publikace Nadačním fondem ČHS („Foundation of the Czech Society of Hepatology“).

Každá žádost o finančním podporu bude posuzována individuálně.

Nadační fond každoročně finančně podporuje ceny ČHS, které se udílejí na Májových hepatologických dnech za předcházející rok.

Jedná se o:
Cenu za nejlepší publikaci honorovanou 30 000,- Kč
Cenu za nejlepší monografii honorovanou 30 000,- Kč
Cenu za nejlepší poster honorovanou 5 000,- Kč

Oceněné v jednotlivých kategoriích s výjimkou ceny za poster vybírá hlasováním Výbor České hepatologické společnosti obvykle v březnu.
Přihlášky do soutěže je třeba podat do konce února prof. MUDr. Petru Husovi, CSc. (husa.petr(zavináč)fnbrno.cz)

podmínky soutěže jsou uvedeny v kapitole Ceny ČHS ČLS JEP dostupné v hlavní záložce menu.


Dalším grantem, o který je možné NF ČHS požádat, je aktivní účast na hepatologickém kongresu v zahraničí do výše 1 000 euro.

Nadační fond rovněž podporuje pobyt na renomovaném zahraničním pracovišti do délky 3 měsíců a výše 3 000 euro. Žadatel musí předložit jasně definovaný cíl stáže.

Finanční podporu z těchto programů může získat pouze řádný člen ČHS.


Pozn.: Kromě výše uvedených cen Výbor ČHS vybírá laureáty zvláštních cen podporovaných firmami MSD (cena prof. Ježka) za práce v oblasti virových hepatitid (každé 2 roky) a Ferring (cena prof. Hořejšího) za práce na poli portální hypertenze (každé 2 roky).


 

partneři ČHS